Poradná misia expertov UNESCO a IUCN (september 2015)

Na základe žiadosti Slovenskej republiky prichádza poradná misia zahraničných expertov z UNESCO a IUCN (Medzinárodná únia ochrany prírody), misia opätovne potvrdzuje v správe tvrdenia VLK-a a navrhujú opatrenia na zabezpečenie ochrany územia.

Správa z poradnej misie expertov UNESCO a IUCN, jeseň 2015