Žiadosť ministrovi ŽP (máj 2013)

VLK požiadal ministra životného prostredia, aby zabezpečil ochranu územia podľa nominačného projektu alebo aby toto územie bolo vyňaté zo zoznamu lokalít patriacich do prírodného dedičstva UNESCO.

Výzva LZ VLK
Odpoveď MŽP SR
Príloha k odpovedi MŽP SR