Žiadosť LZ VLK o zaradenie UNESCO lokality „Karpatské bukové pralesy staré lesy Nemecka“ na Zoznam ohrozených lokalít UNESCO (jún 2014)

VLK požiadal členov Výboru Svetového dedičstva UNESCO a Sekretariát Výboru o zaradenie lokality na zoznam ohrozených lokalít UNESCO, čo je prvý krok nutný k tomu aby lokalita mohla byť zrušená.
Hlavnými dôvodmi sú:

  1. Slovenská časť UNESCO lokality nemá zabezpečenú adekvátnu ochranu tak ako je to uvedené v nominačnom projekte.
  2. Štátny a súkromní vlastníci/užívatelia naďalej ťažia drevo a lovia zver na väčšine slovenskej časti UNESCO lokality, naplánovaná ťažba v jednom z komponentov dokonca vzrástla o 450 %.
  3. Všetky relevantné záujmové skupiny v regióne sú za zrušenie slovenskej časti UNESCO lokality a takisto žiadajú odobratie Diplomu Rady Európy, ktorý bol udelený Národnému parku Poloniny.
  4. Slovenská republika klame medzinárodnému spoločenstvu o skutočnom stave slovenskej časti UNESCO lokality od začiatku, kedy bola zapísaná na Zoznam Svetového dedičstva UNESCO.

Žiadosť LZ VLK o zaradenie lokality na Zoznam ohrozených lokalít UNESCO