41. zasadnutie Výboru svetového dedičstva UNESCO, Krakow, Poľsko (júl 2017)

VLK sa zúčastnil 41. zasadnutia Výboru svetového dedičstva UNESCO. V uznesení Výboru Svetového dedičstva UNESCO dôrazne žiada Slovenskú republiku, aby v slovenskej časti UNESCO lokality zastavilo ťažbu dreva, poľovanie a vypracovalo plán starostlivosti o toto územie. Plán starostlivosti musí byť vypracovaný tak, aby v tomto území nebola možná žiadna ťažba dreva. Slovenská republika má do 1. februára 2018 poskytnúť Centru svetového dedičstva (WHC) aktualizovanú správu o stave ochrany tejto lokality a o implementovaní vyššie uvedeného tak, aby to Výbor svetového dedičstva mohol posúdiť na svojom 42. zasadaní v roku 2018.

Uznesenie zo 41. zasadnutia Výboru Svetového dedičstva
Slovenský preklad Uznesenia zo 41. zasadnutia Výboru Svetového dedičstva
Tlačová správa LZ VLK

Juro v Krakowe