Žiadosť o zaradenie UNESCO lokality na zoznam ohrozených lokalít (marec 2017)

Žiadosť o zaradenie UNESCO lokality na zoznam ohrozených lokalít – marec 2017

VLK požiadal všetkých členov Výboru Svetového dedičstva UNESCO (WHC) a Sekretariát WHC, aby na 41. zasadnutí výboru predložili návrh na zaradenie UNESCO lokality na zoznam ohrozených lokalít, súčasne sme informáciu o tejto našej aktivite rozoslali aj 150-tim zainteresovaným inštitúciám a expertom v celej Európe.

Žiadosť LZ VLK adresovaná Sekretariátu Výboru Svetového dedičstva UNESCO

listy pre WHC