Návrhy ŠOP SR na vyhlásenie prírodných rezervácií (rok 2011)

V roku 2011 predložila Štátna ochrana prírody Krajskému úradu ŽP na schválenie návrhy piatich prírodných rezervácií – PR Vihorlatské pralesy, PR Nežabec, PR Borsukov vrch, PR Pramenisko Cirochy a PR Černiny. Schválením týchto návrhov by došlo k rozšíreniu bezzásahového územia na rozlohu uvedenú v nominačnom projekte, t.j. 5766 hektárov. Návrhy boli v roku 2013 Krajským úradom ŽP v Prešove vrátené Štátnej ochrane prírody na prepracovanie, ktorá už nepokračovala v úsilí o ich vyhlásenie.

Navrhovaná PR Vihorlatské pralesy – návrh z roku 2011, navrhovaná rozloha 910 ha.
PR Vihorlatske pralesy

Navrhovaná PR Nežabec – návrh z roku 2011, navrhovaná rozloha 1 237 ha.
PR Nežabec

Navrhovaná PR Borsukov vrch – návrh z roku 2011, navrhovaná rozloha 499 ha.
PR Borsukov vrch

Navrhovaná PR Pramenisko Cirochy – návrh z roku 2011, navrhovaná rozloha 280 ha.
PR Pramenisko Cirochy

Navrhovaná PR Černiny – návrh z roku 2011, navrhovaná rozloha 386 ha.
PR Černiny