Vyhlásenie PR Borsukov vrch (december 2015)

V dôsledku dlhodobých aktivít VLK-a, týkajúcich sa slovenskej časti UNESCO lokality „Karpatské bukové pralesy a staré lesy Nemecka“, bolo 146 hektárov lesa v Národnom parku Poloniny preradených do najvyššieho stupňa ochrany, keď s účinnosťou od 1. 1. 2016 na tejto ploche Vláda SR vyhlásila novú bezzásahovú Prírodnú rezerváciu Borsukov vrch (5. stupeň ochrany). Prostredníctvom nej sa prepojili dve už existujúce prírodné rezervácie Stužica a Jarabá skala. Vyhlásenie novej rezervácie je správnym krokom, avšak nedostatočným. Stále totiž zostáva 3850 hektárov bez potrebnej ochrany.

Viac informácií: https://sk.wikipedia.org/wiki/Borsukov_vrch_(prirodna_rezervacia)

Borsucia

Borsucia I

Borsucia II

Borsucia III