Monitorovacia misia expertov UNESCO a IUCN (október 2014)

Na základe žiadosti VLK-a prichádza do územia karpatských pralesov monitorovacia misia zahraničných expertov z UNESCO a IUCN (Medzinárodná únia ochrany prírody), experti v správe potvrdzujú tvrdenia VLK-a a navrhujú opatrenia na zabezpečenie ochrany územia.

Správa z monitorovacej misie expertov UNESCO a IUCN na Slovensku, jeseň 2014

Misia 2014