Hodnotiaca správa „Vyhodnotenie známky UNESCO a jej pridanej hodnoty na Slovensku“ (december 2016)

Inštitút pre kultúrnu politiku vydal hodnotiacu správu „Vyhodnotenie známky UNESCO a jej pridanej hodnoty na Slovensku“. V časti venovanej karpatským bukovým pralesom popisuje dosť nelichotivo súčasný stav tejto lokality. Vyberáme z najzaujímavejších citátov:
„Zápis jednej z mnohých vzácnych prírodných lokalít, ktorých má Slovensko neuveriteľne veľa, budí dnes veľké rozpaky. Práve preto sme si ju vybrali ako príklad, ako sa nemá pripravovať zápis do Zoznamu a čo z toho vyplýva aj pre budúcnosť.“
„Je evidentné, že zámer zaradiť tieto oblasti pod značku UNESCO sú ochranou územia pred vlastným obyvateľstvom a jeho aktivitami, ktorými lokality ničia…“
„Zápis Karpatských bukových pralesov medzi Svetové prírodné dedičstvo splnil túto predstavu, do lokality prichádza viac ľudí, ale aj keď prídu, nič nenájdu.“
„V súčasnosti turisti často blúdia a bukové pralesy nenájdu, alebo vidia len naložené spílené bukové drevo na odchádzajúcich nákladných vozidlách. Informačný systém má stále medzery, v podstate nik nevie, kde presne tie pralesy ležia.“

Celú správu je možné prečítať na tomto linku: http://ikp.sk/wp-content/uploads/2017/03/unesco_publikacia.pdf