Konferencia na tému využívanie potenciálu UNESCO lokalít pre rozvoj cestovného ruchu, Bardejov, Slovensko (máj 2017)

VLK sa aktívne zúčastnil konferencie na tému využívanie potenciálu UNESCO lokalít pre rozvoj cestovného ruchu (Slovensko, Bardejov). Na konferencii sme informovali prítomných o skutočnom stave Slovenskej časti UNESCO lokality a zodpovedných zástupcov štátnej moci sme vyzvali, že ak nie sú schopní zabezpečiť ochranu celej lokality, tak nech sa pridajú k našej žiadosti o vymazanie slovenskej časti UNESCO lokality zo Zoznamu Svetového dedičstva UNESCO. Počas konferencie sme prítomným domácim a zahraničným účastníkom rozdali informačný leták a roztiahli sme transparent, ktorým sme upozornili na ničenie bukových pralesov na Slovensku.

Leták „LOKALITA SVETOVÉHO DEDIČSTVA UNESCO V OHROZENÍ. Slovenská republika klame medzinárodnému spoločenstvu“

v Bardejove