Dôležité míľniky a aktivity LZ VLK pri záchrane Karpatských bukových pralesov

 • Ukončenie rozporového konania k hromadnej pripomienke LZ VLK k vyhláseniu PR Vihorlatský prales, v rámci ktorého ostala zachovaná prísna ochrana NPR Morské oko – apríl 2020
 • Uznesenie Vlády SR k dokumentu „Lokalita svetového dedičstva UNESCO Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy – komplexný návrh opatrení“ – november 2017
 • Medzinárodná konferencia k 10. výročiu zapísania UNESCO lokality na zoznam Svetového dedičstva, Rachov UA – september 2017
 • Uznesenie Vlády SR č. 382 k návrhu materiálu „Lokalita svetového dedičstva UNESCO Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy – informácia k aktuálnej situácii a návrh opatrení“ – august 2017
 • 41. zasadnutie Výboru svetového dedičstva UNESCO, Krakow PL – júl 2017
 • Konferencia na tému využívanie potenciálu UNESCO lokalít pre rozvoj cestovného ruchu, Bardejov SK – máj 2017
 • Žiadosť o zaradenie UNESCO lokality na zoznam ohrozených lokalít – marec 2017
 • Hodnotiaca správa „Vyhodnotenie známky UNESCO a jej pridanej hodnoty na Slovensku – december 2016
 • Vyhlásenie PR Borsukov vrch – december 2015
 • Poradná misia expertov UNESCO a IUCN – september 2015
 • 39. zasadnutie Výboru Svetového dedičstva UNESCO, Bonn D – júl 2015
 • Monitorovacia misia expertov UNESCO a IUCN – október 2014
 • Žiadosť LZ VLK o zaradenie UNESCO lokality „Karpatské bukové pralesy staré lesy Nemecka“ na Zoznam ohrozených lokalít UNESCO – jún 2014
 • 37. zasadnutie Výboru Svetového dedičstva UNESCO – júl 2013
 • Žiadosť ministrovi ŽP – máj 2013
 • Žiadosť o zrušenie slovenskej časti UNESCO lokality „Karpatské bukové pralesy a staré lesy Nemecka“ – október 2012
 • Návrhy ŠOP SR na vyhlásenie prírodných rezervácií – 2011
 • Aktivity LZ VLK v rokoch 2008 – 2012
 • Zápis lokality „Karpatské bukové pralesy“ na zoznam Svetového dedičstva UNESCO – júl 2007